PRELUNGIRE SESIUNE ÎN CADRUL PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI – GAL MICROREGIUNEA BELCEŞTI-FOCURI

0
47 views

Nr. De referinţă al sesiunii :   

M 41.125 a2 – 01/august 2013

M 41.313 –      02/august 2013.

Apelul :                       1         

 

Asociația Grupul de Acțiune Local Microregiunea Belcești – Focuri, autorizată de Autoritatea de management PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului, aduce la cunoștința potențialilor beneficiari din Comunele: Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Scobinți, Sirețel și Orașul Dolhasca, prelungirea sesiuni de depunere a proiectelor pe măsurile 41.313 până la data de 15 noiembrie 2013 şi 41.125 a2 până la data de 29 noiembrie 2013

Data publicării – 30 octombrie 2013.

 

Măsura 41.125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, Submăsura a2 „Infrastructura agricolă de acces”

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 125a2:

•           Unităţile administrativ-teritoriale deţinătoare de terenuri agricole sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole, prin reprezentanţii lor legali;

•           Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unităţilor administrativ teritoriale deţinătoare de terenuri agricole sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole

 

Măsura 41.313 – „Încurajarea activităţilor turistice”

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 41.313:

Micro-întreprinderile

Persoane fizice (neînregistrate că agenţi economici)  care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere)

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare

 

ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare). 

 

Măsura

Fonduri disponibile

Valoarea maximă nerambursabilă/proiect

Stabilită conform

M 41.313      sesiunea 2, apelul 1

100.000 Euro

100.000 Euro

stabilită în Şedinţa Comitetului

Director al GAL, conform Procesului

verbal al şedinţei nr. 128/22.07.2013

M 41.125 a2 sesiunea 1, apelul 1

105.000 Euro

105.000 Euro

 

Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor :

Măsura 41.313            15 noiembrie 2013, orele 12.00, la sediul GAL din Sat Belceşti, Comună Belceşti, Judeţul Iaşi.

 

Măsura 41.125 a2     

29 noiembrie 2013, orele 12.00, la sediul GAL din Sat Belceşti, Comună Belceşti, Judeţul Iaşi.

 

Informații detaliate privind accesarea măsurilor în cadrul Programului LEADER, la nivelul GAL“Microregiunea Belcesti-Focuri” sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” și în Apelul de selecție accesibil pe pagina www.galbelcestifocuri.ro și la sediul GAL pe suport tipărit și în format electronic (CD/DVD), precum și la adresa http://www.apdrp.ro/.

           

Date de contact pentru informații suplimentare:

GAL“Microregiunea Belcești-Focuri”:

Adresă:                                    Sat Belcești, bl.23, Comună Belcești, județul Iași

Tel                                           0786.011.011

Fax:                                         0232.733.018

E-mail:                                     office@galbelcestifocuri.ro

Web:                                        www.galbelcestifocuri.ro

Program de lucru :                   în fiecare în lucrătoare între orele 9,00-16,00.           

 

Aceste informații sunt prezentate de către GAL pe pagina de internet a GAL-ului www.galbelcestifocuri.ro, și varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL-ului.