Banii publici sunt banii tăi! Cum devin banii privați bani publici. Ce sunt banii publici?

0
359 views
bani publici

Un citat faimos spune că nu există bani publici, întrucât banii publici provin din banii privaţilor, mai exact ai persoanelor fizice şi ai companii (Margaret Thatcher).

Banii publici sunt sumele cu care persoanele fizice şi juridice contribuie obligatoriu prin efectul legii la formarea unor resurse comune administrate de stat, instituţii sau unităţi administrativ teritoriale (comune, oraşe etc.).

Cum devin banii privaţi bani publici?

Persoanele fizice şi companiile au activităţi lucrative, din care obţin venituri. Din aceste venituri, puterea publică, prin lege, preia o parte cu titlu de impozit, taxă ori contribuţie.

În ce scop se preiau aceste părţi?

Scopul general este asigurarea de servicii publice: drumuri, şcoli, spitale, paşapoarte, poliţie, pompieri etc.

Astfel, din banii publici se construiesc clădiri, se plăteşte personal, se achiziţionează echipamente pentru respectivele servicii publice.

În ce formă se preiau aceste venituri?

Persoanele fizice şi juridice datorează:

Acele sume de bani datorate în momentul în care se realizează venituri ori se fac cheltuieli.

 

Ca exemplu amintim impozitul pe venit (pentru persoane fizice), impozitul pe profit (pentru companii mari), TVA (pentru consum) şi accize (pentru consum).

 Acele sume de bani datorate în momentul utilizării unui serviciu public.

 Spre exemplu: taxa de paşaport, taxa de drum, taxa de parcare.

Sumele de bani datorate pentru a avea calitatea de asigurat în sistemul de sănătate (ca să beneficiezi de servicii medicale), în sistemul public de pensii (la vârsta de pensionare vei beneficia de pensie) şi sistemul de asigurări de şomaj.

Calitatea de asigurat o pot avea numai persoanele fizice. Unele persoane au calitatea de asigurat din lege, fără a contribui (spre exemplu, copii).

Când se preiau aceste venituri?

Persoanele fizice şi persoanele juridice au scopul de a creşte financiar, de a avea mai multe venituri şi mai multe bunuri. Atunci când se încheie un act juridic cu efecte patrimoniale (adică acele acte juridice din care rezultă venituri sau bunuri) se ridică întrebarea dacă se impune plata unor impozite.

Răspunsul la această întrebare apare în Codul Fiscal, unde sunt enumerate 7 impozite şi 6 contribuţii sociale. Taxele apar spontan (adică la ghişeu) şi se identifică la momentul solicitării serviciului public.

Care sunt principalele impozite?

1. Impozitul pe profit. Acesta este aplicat companiilor mari şi altor persoane juridice. Acestea datorează la stat o parte din profitul lor, ca diferenţă între venituri şi cheltuielile făcute pentru a obţine aceste venituri.

Profitul se determină pe perioade de timp: trimestru, semestru, an.

2. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Acesta este aplicat companiilor mici.

3. Impozitul pe venit. Acesta este aplicabil doar persoanelor fizice. La persoanele fizice sunt impozabile o varietate de venituri care provin din salarii, din activităţi independente, din activităţi agricole, din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri), din investiţii (dobânzi bancare), din pensii, din premii şi jocuri de noroc.

Este recomandabil ca atunci când o persoană fizică încheie un contract din care realizează venituri, să verifice dacă acele venituri sunt impozabile (prin lecturarea Codului Fiscal) şi apoi să se adreseze administraţiilor financiare pentru a plăti acel impozit.

4. TVA-ul. Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect pe consumul de bunuri ori servicii.

Spre exemplu, merg şi cumpăr o pâine. Primesc bon, pe bon este indicat preţul produsului, valoarea TVA (TVA colectată) şi preţul total. Eu plătesc vânzătorului preţul total. Vânzătorul va înregistra separat TVA colectată. Acea pâine a fost şi ea cumpărată de vânzător, care a plătit către furnizorul său TVA cuprins în factura primită (TVA deductibilă).

La finalul perioadei fiscale, magazinul va scădea din TVA colectată, TVA deductibilă şi va vira diferenţa la bugetul de stat.

5. Accizele armonizate sunt tot impozite indirecte pe consumul anumitor bunuri: tutun, alcool, combustibili. Acestea se achită în preţul produsului, fără a fi individualizate.

Spre exemplu, la benzinărie, preţul afişat include acciza.

6. Impozitele locale sunt impozite datorate pentru bunurile aflate în proprietate: terenuri, clădiri, autovehicule. Sunt impozite datorate la bugetul unde sunt situate bunurile ori unde are proprietarul domiciliul. Sunt impozite mici, care se plătesc an de an.

Cum trebuie plătite impozitele:

Ei bine, totul depinde de felul impozitului.

Impozitele directe se plătesc „direct” pe bază de declaraţie a contribuabilului. În unele cazuri, se face reţinere la sursă: adică atunci când plăteşte angajatorul pentru angajat.

Impozitele indirecte şi anume TVA şi accize, se plătesc în preţul final al produsului cumpărat. Comerciantul este cel care va identifica aceste sume şi le va vira la bugetul de stat.

Ce se întâmplă dacă nu plătiți?

Fapta de a nu declara venituri impozabile sau de a le declara incorect, constituie infracţiune de evaziune fiscală şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani.

 

Acest articol este redat din „Ghid juridic pentru elevi (clasele lX-Xll)”, capitolul „#Să vorbim despre bani”, semnat de conf. univ. dr. Ioana COSTEA, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Ghidul juridic pentru elevi poate fi găsit și online (în format pdf), fiind distribuit în format fizic în școlile din țară și în bibliotecile din județul Iași, în cadrul unui program de responsabilizare tineri și adulți (inițiat de Asociația pentru Dialog în Justiție și sprijinit financiar de către Primăria Municipiului Iași).

Maria Păduraru – Asociația pentru Dialog în Justiție