Comunicat de presă. Deschidere sesiune depunere proiecte pentru Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

0
72 views

Asociația „GAL MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI” anunță că în data de 15.11.2013, se va deschide sesiunea de depunere a proiectelor pentru următoara măsură:

 

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”

 

Sesiunea va fi deschisă în perioada 15.11.2013 – 16.12.2013.

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL din Comuna Belcești, Sat Belcești, Județul Iași, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 09.00 – 16.00.

 Data limită de primire a proiectelor este 16.12.2013 orele 12.00

Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea 2 – noiembrie 2013 este de 30.000 Euro.

Proiectele finanţate se vor implementa în teritoriul acoperit de Grupul de acţiune Locală Microregiunea Belcesti-Focuri și vor fi dezvoltate în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, aşa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală al GAL-ului.

 

TERITORIUL GAL

 

Din punct de vedere administrativ, GAL – Microregiunea Belceşti-Focuri cuprinde 9 unități administrativ – teritoriale, 8 comune (Bălțați, Belcești, Coarnele Caprei, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Sirețel, Scobinți) și 1 oraș (Dolhasca), având în componenţă un număr de 41 localităţi.

 

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR

 

Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro, www.madr.ro si www.galbelcestifocuri.ro.

 

CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri și Planului de dezvoltare locala a GAL – Microregiunea Belceşti-Focuri (www.apdrp.ro; www.madr.ro; www.galbelcestifocuri.ro).

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești -Focuri

Contractul de Finanțare cu nr. C4312021212444107

Valoare totală 299.750 Euro

Valoare nerambursabilă 293.250 Euro

Contribuție proprie 6.500 Euro

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești -Focuri

Telefon 0786011011/ 0232733021

E-mail office@galbelcestifocuri.ro

WEB www.galbelcestifocuri.ro

Sediu sat Belcești,bl.23, comuna Belcești, Iași

 

De asemenea, prin Anunţul de lansare a sesiunii – publicat pe pagina de internet menţionată au fost anunţate sumele disponibile pe masura precum şi criteriile de selectie.

 

INFORMATII

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea sesiunii pot fi accesate pe pagina www.galbelcestifocuri.ro si la sediul GAL, precum si la adresa http://www.apdrp.ro/.

GAL “Microregiunea Belcesti-Focuri”:

Adresa: Sat Belcesti, bl. 23, Comuna Belcesti, judetul Iasi

Tel 0786.011.011

Fax: 0232.733.018

E-mail: office@galbelcestifocuri.ro

Web: www.galbelcestifocuri.ro

Program de lucru: 09:00-16:00