UNDE S-A AJUNS! Ministerul recunoaşte hoţiile POSDRU şi le numeşte, dar nu îi arată pe hoţi!

0
144 views

Auditurile date publicităţii menţionează fraudele, dar vinovaţii nu sunt daţi în vileag, ci protejaţi. Contracte acrodate preferenţial, plata unor servicii inexistente, angajări fictive, diurne umflate, au fost doar câteva dintre neregulile constatate la implementarea proiectelor. UE a aplicat penalităţi pe care însă nu le plătesc cei ce au greşit, ci noi toţi, din bugetul statului.

 

Numele celor care se fac vinovaţi de aplicarea corecţiilor de 25% la proiectele cu finanţare POSDRU sunt ţinute în continuare la secret de autorităţi. Ministerul Fondurilor Europene pasează responsabilitatea la OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, instituţie care recunoaşte că s-au efectuat verificări, dar care pasează la AM POSDRU de la Ministerul Muncii. În tot acest timp, din banii contribuabililor se vor plăti sumele „sifonate” pentru bunăstarea câtorva şmecheri.

 

Aruncă pisica

Guvernul a decis recent suportarea de la buget a unor corecţii financiare de 25% pentru proiectele finanţate prin POSDRU. Este vorba despre o sumă de aproximativ 200 milioane de euro pe care ar fi trebuit s-o returneze beneficiarii proiectelor şi pe care o va plăti statul. 7est a solicitat Ministerului Fondurilor Europene lista proiectelor din Iaşi care fac obiectul corecţiilor, iar responsabilii guvernamentali şi-au declinat competenţa în favoarea OIR POSDRU de la Piatra Neamţ. După mai multe solicitări, instituţia regională a confirmat că s-au găsit nereguli, dar a refuzat să facă publice proiectele în cauză. „Verificările în cadrul programului se fac pe bază de eşantion (un număr de proiecte sunt alese şi verificate) de către Autoritatea de Audit şi alte instituţii abilitate care apoi sunt extinse la tot programul. În urma acestor verificări se întocmeşte un raport centralizat care conţine observaţiile constatate, recomandări şi termene pentru remedierea acestora, pentru toate Organismele intermediare POSDRU şi Autoritatea de Management POSDRU, raport care este transmis Autorităţii de Management POSDRU”, este răspunsul halucinant al lui Corneliu Andronache, directorul executiv OIR POSDRU.

 

OIR a făcut audit

Ca şi Ministerul Fondurilor Europene, OIR POSDRU şi-a declinat competenţa privind proiectele supuse corecţiilor financiare. „Pentru informaţii suplimentare privind corecţiile pe POSDRU 2007 – 2013, vă rugăm să vă adresaţi Autorităţii de Management POSDRU, direcţie generală în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, instituţia responsabilă pentru implementarea acestui program operaţional, instituţia noastră neavând funcţii delegate privind efectuarea plăţilor”, a completat Corneliu Andronache. Cu toate acestea, pe site-ul OIR POSDRU sunt postate constatările acestei instituţii în urma controalelor făcute. Raportul spune însă doar cum s-au risipit banii, nu şi cine a făcut acest lucru.

 

 O mână de profitori care au luat bani de la UE pe proiecte PSDRU au produs o gaură în bugetul României de aproximativ 200 de milioane de euro

 

S-au sifonat bani

Astfel, s-au identificat contracte acordate preferenţial. „Beneficiarul/Partenerul nu a publicat un anunţ publicitar prin care să deschidă competiţia între operatorii economici şi nu a aplicat nicio procedură de achiziţie pentru atribuirea acestui contract”, se arată în raport. Auditarea a scos la iveală şi că unele proceduri au fost făcute „cu dedicaţie”. Astfel, se arată în concluziile auditului, „în documentaţia de atribuire era specificat: «se vor multiplica pe Hârtie XEROX» sau «calculator cu procesor Intel I5» fără sintagma «sau echivalent». Beneficiarii de proiecte finanţate POSDRU au încercat să „tragă” bani prin toate mijloacele. Au plătit chirie deşi aveau drept de folosinţă gratuită, au plătit servicii inexistente şi au pontat ore de muncă mai mari decât perioada maximă legală a timpului de muncă.

 

 

Angajări fictive

Mai mult, s-au plătit diurne pentru deplasări mai mici de 12 ore şi s-au achitat transportul, cazarea şi masa către experţi străini care locuiau de fapt în România. Auditul a scos la iveală şi faptul că s-au plătit pe reparaţii sume mai mari decât valoarea unor echipamente noi, s-au contractat servicii de care nu era nevoie, precum internet de mare viteză sau televiziune prin cablu. De asemenea, a fost angajat fictiv personal. „Din analiza fişei de post pentru secretară, angajată cu normă întreagă în proiect, potrivit contractului de muncă şi a actelor adiţionale aferente, s-a constatat că aceasta are în atribuţii activităţi care nu au legătură doar cu proiectul, ci vizează întreaga activitate desfăşurată de organizaţia în cadrul căreia este angajată”. Toate aceste nereguli vor fi plătite din banii contribuabililor români şi nu vor fi returnate de cei care au băgat mâna până la cot în banii europeni.