ASOCIAŢIA "GAL MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI" anunţă închiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura

0
527 views

Măsura 41.421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”

 

  • Sesiunea  se va încheia la data de 19 iulie 2013.
  • Proiectele vor fi depuse la sediul GAL din Comuna Belceşti, Sat Belceşti, Judeţul Iaşi, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 0900 – 1600.
  • Data limită de primire a proiectelor este: 19 iulie 2013 orele 1200 .
  • Fondul nerambursabil total, disponibil pentru sesiunea martie-iulie 2013 este de 140.000 Euro.
  • Proiectele finanţate se vor implementa în teritoriul acoperit de Grupul de acţiune Locală Microregiunea Belcesti-Focuri și vor fi dezvoltate în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, aşa cum sunt ele reflectate în Planul de Dezvoltare Locală al GAL-ului.
  • Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 Euro. Valoarea totală a unui proiect este de maximum 400.000 Euro.

 

TERITORIUL GAL

Din punct de vedere administrativ, GAL – Microregiunea Belceşti-Focuri cuprinde 9 unități administrativ – teritoriale, 8 comune (Bălţaţi, Belceşti, Coarnele Caprei, Erbiceni, Fântânele, Focuri, Sireţel,Scobinţi) și 1 oraș (Dolhasca), având în componenţă un număr de 41 localităţi.

 

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR

Proiectele se vor întocmi în conformitate cu cerinţele Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro, www.madr.ro şi www.galbelcestifocuri.ro.

 

CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri și Planului de dezvoltare locală a GAL – Microregiunea Belceşti-Focuri(www.apdrp.ro; www.madr.ro; www.galbelcestifocuri.ro).

De asemenea, prin Anunţul de lansare a sesiunii – publicat pe pagina de internet menţionată au fost anunţate sumele disponibile pe fiecare măsură în parte, precum şi criteriile de selecţie.

 

INFORMAŢII

Informații detaliate privind accesarea și derularea sesiunii pot fi accesate pe pagina www.galbelcestifocuri.ro și la sediul GAL, precum şi la adresa http://www.apdrp.ro/.

 

GALMicroregiunea Belcesti-Focuri”:

Adresă: Sat Belceşti, Comună Belceşti, judetulIasi

Tel       0786 011 011

Fax:   0232 733 018

E-mail: office@galbelcestifocuri.ro

Web:  www.galbelcestifocuri.ro

Program de lucru: 09:00 – 16:00

 

Data publicării,

17.07.2013