“Concurs-șmen” pentru fiul lui Tudorel Toader. Universitatea a schimbat regulamentul pentru odrasla ministrului

Senatul Universității Al. I. Cuza a schimbat metodologia de angajare cu o lună înainte să fie scos la concurs postul pentru care a concurat de unul singur Ionuț Alexandru Toader  Fiul ministrului Justiției și al rectorului suspendat de la Cuza a putut să se prezinte la concurs, doar pentru că Senatul Universității a modificat exact paragraful care îl împiedica să participe la examen  Toader jr. este doctor în Drept Penal, dar pentru a ocupa funcția trebuia să dețină doctorat în Drept Civil  Angajarea lui Ionuț Alexandru Toader la Facultatea de Drept a fost făcută la momentul potrivit, deoarece tatăl acestuia este suspendat din funcția de rector pe durata exercitării mandatului de ministru  Astfel au fost fentate regulamentele universității care interzic angajarea rudelor celor aflați în funcții de conducere decizionale  7Est prezintă documente care dovedesc că fiul ministrului-rector a fost favorizat

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, preș la picioarele familie lui Tudorel Toader!

Regulamentul universității a fost schimbat parcă special pentru ca fiul rectorului-ministru să poată fi angajat pe un post de asistent universitar la Facultatea de Drept. Concursul miroase  a făcătură de la o poștă.

Ionuț Alexandru Toader este notar și, până mai ieri, cadru universitar la Universitatea Petre Andrei din Iași. Nu avea voie să se angajeze la Cuza deoarece tatăl său este rector, regulamentul instituției interzicând angajarea neamurilor, și un post vacant pe măsura pregătirii sale nu era disponibil.

Tatăl a ajuns ministru al Justiției, a fost inventată o “suspendare” din funcția de rector, iar ușile au început să se deschidă pentru tânărul Toader. Legile și normele menite să stârpească nepotismul și conflictul de ineterese brusc nu mai erau așa de aspre, iar în univeristate regulamentele interne ce privesc organizarea concursurilor și ocuparea funcțiilor au început să se schimbe.

7Est prezintă documente care demonstrează că Ionuț Alexandru Toader a fost favorizat.

Universitatea prăvălie, fiul “temelie”

articolul 8 initial!!!La sfârșitul lunii aprilie a acestui an, Universitatea Al. I. Cuza a anunțat scoaterea la concurs a postului de asistent universitar de la Facultatea de Drept pentru disciplina “Drept Civil. Partea Generală; Drept Civil. Persoanele”. Conform anunțului publicat pe site-ul Universității Al.I.Cuza, concursul a fost publicat în Monitorul Oficial. |nsă, în secțiunea indicată a Monitorului Oficial sunt enumerate mai multe posturi didactice scoase la concurs de universitate, la mai multe facultăți, mai puțin cel de la Facultatea de Drept.

Metodologia de ocupare a postului de asistent universitar pe perioadă determinată era reglemntată printr-o hotărâre a Senatului Universității din 27.03.2014. Mai precis, la articolul 8 al acestei hotărâri se arată:

“Condițiile de înscriere la concurs pentru posturile didactice sunt cele stipulate în alineatele 1 – 2 de mai jos:

(1) pentru funcția de asistent universitar:

  1. a) deținerea diplomei de doctor în domeniul postului sau statutul de student doctorand”.

cv-toader-cuza-0Astfel, pentru a putea participa la concurs, fiul lui Tudorel Toader trebuia să dețină titlul de doctor sau student doctorand în Drept Civil. Mare problemă! Ionuț Alexandru Toader este doctor, doar că este Doctor în Drept Penal, așa cum chiar el susține în CV-ul depus la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.

“Marea problemă” a fost rezolvată. La data de 30 martie 2017, Senatul Universității Al.I. Cuza a modificat prevederea care îl împiedica pe fiul lui Tudorel Toader să se angajeze pe postul de asistent universitar. Astfel, articolul 8 este modificat, astfel încât să fie elimeinată condiția ca persoana care se înscrie la concurs să dețină doctorat în domeniul postului. Articolul este înlocuit cu un paragraf cu caracter ambiguu, care lasă loc la interpretări și, nu în ultimul rând, îi permite fiului rectorului suspendat să se înscrie la concurs.

hotarare modificat pg 1Hotărârea 6 din ședința Senatului 30 martie 2017. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării articolelor 8 și 13 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată, după cum urmează: Art. 8 Condiţiile de înscriere la concurs pentru posturile didactice sunt cele stipulate în alineatele 1–2 de mai jos: 

(1) Pentru funcţia de asistent universitar:

  1. a)deținerea diplomei de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuțiile științifice sunt în concordanță cu descrierea postului și domeniul științific pentru care candidează, sau statutul de student-doctorand;, este noua formă a regulamentului ce privește metodologia de concurs.

Trișorul Toader nu a avut concurent

situatie inscrieriOdată rezolvată problema regulamentului de concurs, calea spre vârfurile carierei academice a fost deschisă pentru tânărul Ionuț Alexandru Toader.

Astfel, acesta a fost declarat admis cu o medie generală de 9,24. Nu a fost un concurs greu, din moment ce a alergat de unul singur. Mai precis, acesta nu a avut nici un contracandidat, deși Universitatea Cuza susține că a eliminat condiția care îl împiedica pe Ionuț Alexandru Toader să participe la concurs tocmai pentru a spori gradul de transparență și pentru a permite mai multor persoane să se înscrie la examen.

rezultat concurs“Schimbarea a fost propusă Senatului de către Consilul de Administrație, căruia, la rândul său i-a fost propusă de către Biroul Executiv al Consilului de Administrație (BECA), prin prorectorul de resort.

Măsura de introducere a unei etape suplimentare de verificare a fost propusă pentru a asigura un grad sporit de transparență și corectitudine a concursurilor didactice, după consultarea unor exemple de bună practică de la universitățile din Consorțiul Universitaria (de exemplu – UBB Cluj). A fost considerată necesară deoarece, până acum, îndeplinirea standardelor era decisă de Biroul Juridic al UAIC, apărând situații în care consilierii juridici ai UAIC trebuiau să decidă dacă anumite teze de doctorat susținute pe domenii „conexe” sau „de frontieră” au legătură sau nu cu domeniul postului scos la concurs. Practic, s-a introdus o etapă de „verificare a eligibilității”, din partea specialiștilor din fiecare facultate, care emit un aviz consultativ”, se arată într-un răspuns emis de către reprezentanții Universității Cuza redacției 7Est.

Toader jr.: “Regulamentele pot fi schimbate de la zi la zi”

alexandru ionut toader 1Am încercat să obținem puncte de vedere cu privire la “concursul – problemă” atât de la Tudorel Toader cât și de la fiul acestuia.

Ministrul-rector nu a răspuns la telefon și nici la SMS. |n schimb, Ionuț Alexandru Toader a declarat că preferă discuțiile față în față, nu prin telefon. Am insistat și am smuls o declarație.

“Eu am îndeplinit toate condițiile… Regulamentele pot fi modificate de la o zi la alta. Eu am aflat despre concurs de pe site-ul www.uaic.ro, a spus telefonic Ionuț Alexandru Toader.

Nepotism deghizat

Conform regulamentelor Universității Cuza, tânărul Ionuț Alexandru Toader nu avea voie să se înscrie la concurs atât timp cât al său tată, ori vreo altă rudă, sunt în conducerea univeristății. A profitat însă de faptul că Tudorel Toader a fost suspendat pe durata exercitării mandatului de ministru al Justiției. Praf în ochi!

Articolul 17 din Codul de Etică al universității are următorul curprins: „În scopul prezervării morale şi a unui climat etic în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt interzise cu desăvârşire următoare acţiuni: angajarea în posturi didactice, de cercetare, didactice auxiliare şi nedidactice a persoanelor cu grade de rudenie apropiată (I-IV) sau aflate în situaţia de afini (până la gradul III) cu membrii comunităţii universitare universitare care exercită funcţii de conducere”.

Tudor LEAHU

Comentarii

There are 1 comments

  1. Universitatea Cuza nu a fost niciodata un model de etica. Vedeti doar in trecut cate cazuri de nepotisme, profesori bauti la cursuri, profesori ce agatau studente etc au fost.

    Reply

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *